Exotiska växter i Skandinavien

Omdöpta ekar i Kew Gardens *LINK* *PIC*

Jag har i ett tidigare inlägg skrivit om felmärkta ekar i Kew Gardens: Oäkta Quercus semecarpifolia i Kew Gardens. Det gäller ju främst arter bland "Asiens Gyllene Ekar", som ibland kan vara svåra att skilja från varandra. Förra helgen var jag i London och besökte då bland annat Kew Gardens. Jag såg då att de hade döpt om flera av sina ekar och jag fick nästan en känsla av att de hade läst mitt tidigare inlägg.

I mitt tidigare inlägg skrev jag att denna ek är misstänkt lik en Q. aquifolioides.

2016 hette den Q. semecarpifolia:

Nu år 2018 är den istället märkt Q. aquifolioides, vilket jag också tror är korrekt:

Denna märkliga ek var tidigare märkt Q. semecarpifolia, vilket jag ifrågasatte.

2016 såg namnskylten ut så här:

Nu år 2018 är den istället märkt Q. aquifolioides, vilket jag inte är helt säker på om det stämmer. Den är dock mer lik Q. aquifolioides än Q. semecarpifolia. Jag vet faktiskt inte vilken art det egentligen är men, som jag nämnde i mitt tidigare inlägg, finns det bilder av Q. guyavifolia som påminner detta träd:

Denna ek har döpts om två gånger:

2015 såg namnskylten ut så här:

2016 hade namnskylten ändrats:

Nu år 2018 ser den ut så här. Även två andra ekar intill har bytt namn från Q. pseudosemecarpifolia till Q. rehderiana:

Det var inte bara arter bland "Asiens Gyllene Ekar" som hade bytt namn. Jag hittade en ek som hade bytt namn från Q. reticulata till Q. rugosa, vilket ju är det mest accepterade namnet. En annan ek som tidigare bara var märkt Quercus utan artepitet, men som jag misstänkte var en Q. rugosa, var nu verkligen märkt Q. rugosa.

Inlägg i den här diskussionstråden: