Exotiska växter i Skandinavien

Quercus pseudosemecarpifolia (syn. Q. rehderiana) i Kew Gardens *LINK* *PIC*
Som svar till: Asiens gyllene ekar *LINK* *PIC* ()

Förra året plockade jag ekollon från två ekar i Kew Gardens, den ena märkt Quercus semecarpifolia och den andra märkt Q. pseudosemecarpifolia. Även om jag då ännu inte var så bekant med dessa arter så insåg jag att det handlade om samma art och att trädet som var märkt Q. semecarpifolia troligen var felmärkt. Efter att ha sökt på nätet bedömde jag att det korrekt artnamnet för bägge träden snarare var Q. rehderiana.

När jag nyligen återsåg ekarna hade trädet som tidigare var märkt som Q. semecarpifolia nu döpts om till Q. pseudosemecarpifolia. Träden såg större ut än jag mindes dem, och hade vuxit märkbart. Det som verkligen förvånade mig var att det faktiskt var tre ekar av samma art, inte två, som jag hade uppfattat det som förra året. Jag förstår inte hur jag kunde ha missat det. När jag i efterhand har studerat mina bilder från förra året så kan jag se att jag faktiskt tog bilder på alla tre träden. De var dock ganska lika varandra och det var svårt att se skillnad på dem. Ett av exemplaren var dock lite större än de övriga och hade lite större och vackrare blad. Förmodligen kommer de andra två att utvecklas på samma sätt.

Förra året hittade jag ekollon på två av träden, eller möjligen kanske alla tre, fast isåfall blandade jag ihop ekollonen från två av träden. I år satt det inte kvar ekollon på något av träden. När jag letade genom bland de vissna löven på marken under ekarna hittade jag dock en del ekollon, även om många var i dåligt skick. Vissa hade till och med börjat gro. Det verkligt intressanta var dock att jag hittade fröplantor under alla tre träden. De är alltså fullt kapabla att fröså sig i London. Jag har faktiskt inte hittat fröplantor ens under stenekar i Kew Gardens, trots att de är mycket vanliga där och producerar stora mängder ekollon. Anledningen kan möjligen vara det stora antalet nordamerikanska gråa ekorrar i Kew Gardens. De äter troligen upp alla ekollon från stenekar, medan de låter bli de små oansenliga ekollonen från Q. pseudosemecarpifolia.


Jag är inte säker på vad som är det korrekta artnamnet. Träden i Kew Gardens är märkta Q. pseudosemecarpifolia på namnskyltarna. Söker man på databasen för samlingarna i Kew (Search ePIC), så hittar man dessa träd under namnet Q. rehderiana istället. Vilket namn är korrekt? Själv är jag inte säker, men jag har hittills kallat dem Q. rehderiana, vilket tycks vara det mest vedertagna namnet. En uppenbar nackdel med namnet Q. pseudosemecarpifolia är att det associerar till arten Q. semecarpifolia, som ju ser ganska annorlunda ut. En nackdel med namnet Q. rehderiana är att somliga även räknar in Q. longispica under den arten, trots att de ser ganska annorlunda ut. Ytterst beror det nog på vilken botanisk auktoritet man främst litar på. De kanske främsta experterna på denna grupp av ekar, Allen Coombes och Zhe-Kun Zhou, skiljer faktiskt åt mellan Q. pseudosemecarpifolia och Q. rehderiana, men skillnaden tycks ändå vara ganska obetydlig. Jag ska nog själv hädanefter börja använda namnet Q. pseudosemecarpifolia för träd som faktiskt är märkta som Q. pseudosemecarpifolia istället för Q. rehderiana, som jag hittills har gjort.Inlägg i den här diskussionstråden: