Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Mer om Quercus semecarpifolia

Jag tror knappast att Quercus semecarpifolia totalt sett är hotad som art ännu, eftersom den har ett stort utbredningsområde, men lokalt kan den säkert vara hotad. Utredningsområdet krymper dessutom. Jag har inte sett något om att de övriga "gyllene ekarna" skulle vara hotade, men eftersom de hade mindre utbredningsområden redan från början, så skulle de kunna vara mer utsatta. Även om de inte skulle vara direkt hotade av människans aktiviteter, så borde de ändå påverkas av klimatförändringarna och tvingas upp på högre höjder med tiden.

Inlägg i den här diskussionstråden: