Exotiska växter i Skandinavien

Quercus aquifolioides i Kew Gardens *PIC*

Även i Kew Gardens växer det en Quercus aquifolioides. Den är inte speciellt stor, trots att den har vuxit där sedan 1992. Den ser inte direkt dålig ut, men den är inte alls lika frodig som exemplaren i Göttingen. Den främsta orsaken är troligen att den är av en annan härkomst, men en bidragande orsak kan vara att Q. aquifolioides är en ganska solkrävande art och exemplaret i Kew Gardens inte får lika mycket sol som de i Göttingen.

Jag visste visserligen att det skulle finnas en Q. aquifolioides i Kew Gardens, men jag hade inte en aning om var den växte. Det visade sig att den växer i Rhododendrondalen och det var bara ren tur att jag hittade den.


Inlägg i den här diskussionstråden: