Vanliga frågor

Hur lägger jag in flera bilder i samma inlägg?

Det är möjligt att lägga in flera bilder och länkar i inläggen med hjälp av BBCode (Bulletin Board Code), som är en vanlig form av pseudokod i diskussionsforum på internet. Den påminner om HTML-kod men är lite lättare att använda.

Det är även tillåtet att lägga in egen HTML-kod i inläggen, med vissa begränsningar. Exempelvis fungerar inte javascript. HTML-kod beskrivs inte här eftersom de som vill använda HTML-kod nog redan vet hur den ska se ut.

Det är viktigt att alltid förhandsgranska inlägget om man har lagt in egen kod för att säkerställa att det verkligen ser ut som avsett. Det är lätt hänt att man råkar skriva felaktig kod. Forumets mjukvara klarar visserligen av att rätta till en del kodfel men det är inte säkert att det blir som man har tänkt sig.

Hur laddar jag upp mina bilder till forumet?

Det kan man inte göra. Bilder i inläggen måste ligga på andra servrar, t.ex. hos en ISP, photobucket.com eller liknande. Det går inte att ladda upp bilder till den här servern. Anledningen är att bilder tar stort diskutrymme och eftersom folk ofta postar bilder i den här typen av diskussionsforum så kan det erforderliga diskutrymmet snabbt växa okontrollerbart. Nackdelen med att inte lagra bilderna på samma server som forumet är naturligtvis att bilderna med tiden tenderar att försvinna från servrarna där de ligger, vilket kommer att resultera i att de inte längre syns i inläggen.

Sammanställning av vanliga BBCode-taggar:

BBCode Effekt
[url]http://snowpalm.dyndns.org[/url]
eller
[url=http://snowpalm.dyndns.org]Klickbar godtycklig länktext[/url]
http://snowpalm.dyndns.org

Klickbar godtycklig länktext
[img]http://snowpalm.dyndns.org/pictures/english.gif[/img]
[big]Större text[/big]
[small]Mindre text[/small]
Större text
Mindre text
[size=15pt]Text med storlek 15pt[/size] eller
[size=15px]Text med storlek 15px[/size] eller
[size=130%]Text med relativ storlek 130%[/size].
Om man inte anger någon enhet så tolkas det som enheten pt:
[size=15]Text med storlek 15[/size]
Text med storlek 15pt
Text med storlek 15px
Text med relativ storlek 130%
Text med storlek 15
[center]Centrerad text[/center]
[left]Vänsterjusterad text[/left]
[right]Högerjusterad text[/right]
[justify]Raka vänster- och högermarginaler samtidigt. Detta är den normala inställningen i det här forumet.[/justify]

Centrerad text

Vänsterjusterad text

Högerjusterad text

Raka vänster- och högermarginaler samtidigt. Detta är den normala inställningen i det här forumet.

[color=red]Röd Text[/color]
eller
[color=#0000FF]Blå Text[/color]
(Det går att använda många olika engelska färgnamn här eller hex-koder i formaten #RGB eller #RRGGBB)
Röd Text

Blå Text
[b]Text med fetstil[/b] Text med fetstil
[i]Kursiv text[/i] Kursiv text
[u]Understruken text[/u] Understruken text
[s]Genomstruken text[/s] Genomstruken text
[code]Monospaced text[/code] eller [pre]Monospaced text[/pre] Monospaced text