Palmer och andra exotiska växter för Skandinavien

In English [ In English ]


Om du har kommentarer eller förslag, e-maila mig:

Du är besökare nr:
Antal besök.
sedan 27/12 1999

Uppdaterad 22/01 2012

Copyright © 1998–2012 Leif Klingström

Bananer för Skandinavien

Om man vill skapa en "tropisk" effekt i en trädgård så är bananplantor helt oslagbara. Det är huvudsakligen bara en bananart som kan vara aktuell för Skandinavien; Musa basjoo (japansk fiberbanan). Den ser ut precis så som en bananplanta ska göra men den producerar tyvärr inga ätliga bananer – i bästa fall är de små och fulla av kärnor. Det är ganska svårt att få den att blomma i Skandinavien om den står utomhus året runt, men det är inte helt omöjligt.

Leif Klingström tillsammans med Musa basjoo.

Musa basjoo i Ängelholm, sommaren 2002 (planterad 1996).

Blomställning hos Musa basjoo i Ängelholm, sommaren 2002.

Blomställning hos Musa basjoo i Ängelholm, sommaren 2002. Det krävs att man har lyckats få en stam att överleva ett antal år i rad för att den ska kunna gå i blom.

Tyvärr är bananplantor bara ett nöje för sommarmånaderna i Skandinavien. Även om det går att övervintra plantan utomhus så är det bara på sommaren som den är vacker. Bladen klarar inte mycket frost men jordstammen klarar vintern och skjuter nya skott på våren om man täcker marken ordentligt. Det är möjligt att jordstammen faktiskt klarar tjäle men det är nog ändå säkrast att täcka marken under vintern. Om man skyddar väl så kan man även övervintra stammarna (som egentligen består av bladstjälkarna). Själva bladen kan man dock knappast övervintra såvida man inte tar in plantan i växthus på vintern.

Ett sätt att skydda bananplantor på vintern som har fungerat väl för mig under åtskilliga vintrar är att skära av bladen och därefter bygga ett skydd runt stammarna av 10 cm tjocka skivor av frigolit (isopor/flamingo). Runt stammarna, inuti skyddet, fyller jag upp med lecakulor åtminstone en eller ett par decimeter. Jag fyller inte hela vägen upp eftersom det i så fall skulle gå åt ganska mycket lecakulor, vilket också skulle kosta en del. Den del av stammarna som är skyddade av lecakulorna kommer troligen inte att frysa ens när det är riktigt kallt. De delar som sticker upp ovan lecakulorna kan skadas när det är kallt men även om de yttre delarna av stammarna fryser så är ofta de inre delarna oskadda. Det är förmodligen bra om man öppnar skyddet efter stränga köldknäppar och skär bort eventuellt skadade delar så att röta inte kan få fäste. Ju mer av stammarna som man kan övervintra desto bättre start får bananplantan nästa sommar och desto större kommer plantan att bli. Under den stränga vintern 2010–2011 räckte det här vinterskyddet tyvärr inte till, utan bananplantan frös ihjäl. Problemet var troligen delvis att marken inte var tillräckligt täckt runt om skyddet och snötäcket var för tunt så att tjälen kunde tränga in från sidorna. Skyddet fungerade ändå förvånansvärt väl under många år och plantan hann blomma tre gånger. I ett kallare klimat måste man nog räkna med att ett likadant skydd knappast räcker ens under normala vintrar och där måste nog skyddet kompletteras med någon form av aktiv uppvärmning.

Musa basjoo kan bli 4–6 meter hög i gynnsamma klimat, fast i Skandinavien bör man inte räkna med att den ska bli fullt så hög om den är utplanterad året om. Övervintrar man den i växthus kan den dock bli större. För att den ska växa så fort som möjligt bör man gödsla och vattna rikligt under sommaren. Bananplantan bör helst planteras på en solig och vindskyddad plats. Det är alltid tråkigt att se bladen vikas, knäckas och trasas sönder av vinden.

Det finns några olika utvalda varianter av Musa basjoo som påstås vara något härdigare än arten i övrigt, exempelvis M. basjoo 'Sapporo' från staden Sapporo på den japanska nordön Hokkaido. M. basjoo 'Sakhalin' är en något mer småvuxen bredbladig kultivar som hävdas komma från den ryska ön Sachalin norr om Japan. M. basjoo är givetvis inte inhemsk på dessa platser, utan det handlar enbart om odlade varianter. Den variant som säljs under namnet M. basjoo 'Red' eller 'Rubra' är troligen ingen M. basjoo, eller kan möjligen vara en hybrid med M. basjoo. Den är förmodligen inte alls lika köldhärdig som arten i övrigt.

Vinterskydd av Musa basjoo. Närbild av vinterskydd av Musa basjoo utan lock.

Vinterskydd av Musa basjoo, januari 2005, och närbild utan "lock" i början av mars 2005. Det här vinterskyddet var tyvärr inte tillräckligt under den stränga vintern 2010–2011, utan bananplantan frös ihjäl.

Det finns fler arter av banan (Musa) som är förhållandevis härdiga, även om de knappast kan mäta sig med M. basjoo, kanske även arter som skulle kunna producera ätliga frukter (fast man nog inte kan räkna med att få någon frukt i Skandinavien). En intressant art som dessutom är vackrare än M. basjoo är M. sikkimensis (syn. M. hookeri) från Himalaya. Den har mörkgröna blad med lite antydan av rött. Tyvärr är M. sikkimensis inte lika härdig som M. basjoo, även om den ibland påstås vara det. M. itinerans rapporteras ha övervintrat på friland i Danmark och är därför intressant att testa. En del av de plantor som har sålts under namnet M. itinerans lär dock i själva verket vara M. yunnanensis, som också ska vara ganska köldhärdig. En släkting inom bananfamiljen (Musaceae) som skulle kunna vara intressant att testa är Ensete lasiocarpum (syn. Musella lasiocarpa). Den är inte heller fullt lika härdig som Musa basjoo och den växer långsammare. Det ryktas dessutom att Ensete glaucum skulle kunna vara ganska härdig. Eftersom den är en mycket utbredd art i Sydostasien så är det dock förmodligen bara enstaka varianter som är någorlunda härdiga.

Bananväxter tillhör växtordningen Zingiberales där det även finns andra härdiga arter. Olika arter och varianter av Canna, t.ex. C. indica, har blivit populära i sommarplanteringar utomhus. Normalt rekommenderas att man gräver upp rotknölarna på hösten och förvarar dem svalt inomhus på vintern, men det det ska gå att övervintra rotknölarna i marken om man täcker marken väl. Inom ingefärsfamiljen Zingiberaceae finns det flera släkten med arter som kan klara sig på friland. Framförallt inom släktet Hedychium finns flera härdiga arter, t.ex. H. forrestii. Även Cautleya gracilis (syn. Cautleya lutea) har en chans att klara sig med ordentlig vintertäckning.


Länkar

De nedanstående plantskolorna säljer Musa basjoo på postorder. Inom Europeiska Unionen krävs inga särskilda tillstånd för att handla plantor över gränserna.

Övriga länkar:


Om du har kommentarer eller förslag, e-maila mig: