Palmer och andra exotiska växter för Skandinavien

In English [ In English ]


Om du har kommentarer eller förslag, e-maila mig:

Du är besökare nr:
Antal besök.
sedan 27/12 1999

Uppdaterad 22/01 2012

Copyright © 1998–2012 Leif Klingström

Palmerna i Skanör

Vellinge kommun planterade ut två palmer i Skanör och tre palmer i Höllviken (troligen) under 1999. Den stränga vintern 2010–2011 blev tyvärr för mycket för palmerna i Skanör och palmerna i Höllviken dog redan 2003. Palmerna i Skanör stod vid T-korsningen där Malmövägen möter Falsterbovägen. De tycktes inte få något särskilt omfattande vinterskydd i allmänhet, men åtminstone vintern 2006 hade någon bundit ihop bladen och dragit jutesäckar över kronorna och vintern 2003 hade de fått rep lindade runt översta delen av stammarna vid bladfästena som något slags skydd. Skanör har (jämte Falsterbo) ett av de mildaste klimaten i Sverige. Det är en av de få platser i Sverige som kan klassas som USDA-zon 8A.

Trachycarpus fortunei i Skanör 2006, troligen planterade 1999.

Trachycarpus fortunei i Skanör, Skåne, Sverige, sommaren 2006.

Trachycarpus fortunei i Skanör, januari 2006, troligen planterade 1999.

Trachycarpus fortunei i Skanör, Skåne, Sverige, januari 2006. Palmerna hade fått ett vinterskydd som verkade bestå av jutesäckar över kronorna. Kronan på den bortre palmen lutade betänkligt, troligen på grund av den tyngts ner av snö. Uppenbarligen klarade palmerna vintern bra och tog ingen större skada av skyddet. De hade förmodligen klarat sig lika bra utan skydd.

Trachycarpus fortunei i Skanör 2002, troligen planterade 1999.

Trachycarpus fortunei i Skanör, Skåne, Sverige, sommaren 2002.

Trachycarpus fortunei i Skanör, 11 januari 2003.

Trachycarpus fortunei i Skanör, 11 januari 2003. Detta var dagen efter den kallaste natten på hela vintern, sannolikt den dittills kallaste natten sedan palmerna planterades. Temperaturen sjönk troligen aldrig lägre än ner mot ca. −13°C till −15°C, vilket dock är ovanligt kallt för att vara i Skanör.

Närbild på Trachycarpus fortunei i Skanör, 11 januari 2003.

Närbild på en av palmerna i Skanör, 11 januari 2003. Notera hur ett rep eller snöre har lindats runt stammen vid bladfästena. Vad syftet är med detta är osäkert. Om meningen var att binda ihop bladen så har det uppenbarligen inte fungerat. Om det istället var tänkt som extra isolering för tillväxtknoppen så skulle det behöva sträcka sig längre ner på stammen. Det gör knappast någon nytta men förmodligen inte heller någon skada.

Palmerna i Höllviken

Trachycarpus fortunei i Höllviken 2002. De här palmerna överlevde inte vintern 2003.

Trachycarpus fortunei i Höllviken sommaren 2002, troligen planterade 1999. De här palmerna överlevde inte vintern 2003.

Palmerna i Höllviken planterades i ett ganska blåsigt och utsatt läge mitt i en rondell. De såg alltid ganska plågade ut och fick aldrig en chans att bli riktigt vackra. De överlevde inte vintern 2003. De hade ungefär lika omfattande skador som palmerna i Skanör under vintern 2003 men hämtade sig inte. De hade också rep lindade runt stammarna vid bladfästena. Visserligen har Skanör ett något mildare klimat än Höllviken men det var troligen det blåsiga och utsatta läget som gjorde dem så försvagade att de inte klarade en kall vinter. Det är aldrig någon god idé att plantera Trachycarpus fortunei i ett blåsigt och utsatt läge, inte ens i ett betydligt mildare klimat. Om man ändå vill plantera palmer i ett blåsigt läge så är Trachycarpus wagnerianus troligen lämpligare.


Länkar

Palmerna i Skanör och Höllviken köptes från följande plantskola:

Övriga länkar:


Om du har kommentarer eller förslag, e-maila mig: