Exotiska växter i Skandinavien

MotSvar: Kritik af "The Great Global Warming Swindle"

You stupid idiots!

jeg tar utgangspunkt i hovedinnlegget her som ikke engang har klart å oppfatte hva de svært subjektive og tendesiøse oppfatningene til forfatterne bak "Great gloabl warming swindle" er.

Absolutt alt som våger å kalle seg vitenskap, og get away with it, er kunnskap basert på skepsis til hovedpåstanden. En hypotese kan aldri sies å være sann, men kan og skal FALSIFISERES ved en eneste observasjon som står i strid med hypotesen innefor modellens parametere.

Det finnes en hel del data som FALSIFISERER klimapåstanden til klimahysterikerne.

Istedetfor å gå inn på en prinsipell debatt om dette vil jeg bare stille et enkelt spørsmål:
Hva slags vær/klima postulerer Malkovich-kurven at vi skal få de neste tusen årene?

Inlägg i den här diskussionstråden: