Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Mer eld i debatten...?
Som svar till: Mer eld i debatten...? *LINK* ()

Utsläpp av stora mängder koldioxid och andra växthusgaser ökar på växthuseffekten. Om det nu finns "naturliga" variationer i koldioxidhalten som inte beror av mänsklig aktivitet blir det inte bättre av att vi spär på den naturliga stigningen med våra utsläpp. Oavsett om vi eller naturen står för huvuddelen av ändringen är det rimligt att försöka motverka ändringen med tillbuds stående medel, och att inte påskynda processen genom att ständigt öka utsläppen. Att det finns forskare som går mot strömmen är inte konstigt. Det är nödvändigt för en levande debatt och kritisk granskning av forskningsresultat. Men det finns gränser för kritik också. I Uppsala började man undervisa i relativitetsteori på 60-talet, långt efter att teorin hade använts för att beräkna helt korrekta planetbanor, atombomber mm. Kritiken hade i det fallet ingen vetenskaplig bäring, utan handlade snarare om antisemitism. Undrar vad dagens skeptiker har för agenda?

Inlägg i den här diskussionstråden: