Exotiska växter i Skandinavien

Kritik af "The Great Global Warming Swindle"

Vi der har med eksotiske planter at gøre kan ikke undgå at beskæftige os med emner der falder ind under vejr og klima. En ny film ("The Great Global Warming Swindle") har tidligere været diskuteret på dette forum. Denne film fortæller at global opvarmning ikke er menneskeskabt.

Her vil jeg tillade mig at komme med et par kritikpunkter efter at have set filmen.
Min kritik går især på, at de argumenter som filmen fremsætter er direkte modstridende! Der er simpelthen argumenter, som ikke er logiske.

Her er to eksempler:

Argument 1a
Filmen påstår at klimaets forhistoriske data IKKE stemmer overens med CO2-kurven for samme periode.
Altså: Der er ingen sammenhæng mellem temperatur og atmosfærens indhold af CO2.

Argument 1b
Samtidig påstås det, at klimaforskerne fejlagtigt forudser et varmere klima i fremtiden, fordi deres modeller arbejder med et for højt "input" af CO2.
Dette er ulogisk i forhold til den første påstand.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Argument 2a
Filmen påstår at når nutidens forskere undersøger forhistoriske klimadata tager de ikke højde for at CO2 må aflæses med en bestemt forsinkelse i tid i forhold til temperaturen. Altså: temperatur og CO2 kan altså ikke direkte sammenholdes i undersøgelser.

Argument 2b
Filmen kritiserer teorien om menneskeskabt drivhuseffekt ved at pege på at forholdet mellem temperaturstigning og udledning af CO2 i 1940'erne og 1970'erne ikke følges ad.
Dette er dog i modstrid med det første argument.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Når det er sagt vil jeg også kritisere filmen for at benytte sig af de samme 5-6 talsmænd imod CO2-påvirkning, hvoraf ikke alle er forskere - disse mænd virker ærlig talt lidt "ekscentriske" og lidt teatralske, meget opsat på at modbevise det som moderne videnskab mener at påvise. På den baggrund synes jeg ikke filmen virker sober.

De venligste hilsner
Tobias

Inlägg i den här diskussionstråden: