Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Kritik af "The Great Global Warming Swindle"

Som utdannet biolog er jeg gjennom naturvitenskapen utdannet til at fenomener må bevises men tross Leifs fyldige svar føler jeg meg ikke overbevist da ditt svar Leif ikke inneholder noe vesentlig nytt og epokegjørende som jeg ikke har hørt eller lest før.

En må huske på at klimaet vårt er ekstremt komplekst, riktignok har naturvitenskapen gjennom mange år blitt vesentlig bedre til å analysere og beskrive klodens klima og en mulig global oppvarmning men som FN klimadebatt nyligt viser så er der altså ennå ikke noe 100 % bevis vitenskapelig for at kloden opplever en global oppvarmning.

Analyserer man de værdate som er tilgjengelige, målt i skyggen :) over en lengre periode så har der vært tilsvarende stigninger som vi opplever nå og her var der altså tale om ikke menneskeskapte temperaturstigninger.

Men personligt tror jeg at den oppvarmning som vi opplever nå skyldes menneskelig aktivitet men det er som sakt min personligt tro presis som jeg tror på der findes en gud uten at jeg kan bevise det vitenskapeligt :)
Teddy

Inlägg i den här diskussionstråden: