Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Kritik af "The Great Global Warming Swindle"

Nej, det finns en viktig skillnad. Religion är ren vidskepelse och bygger på diverse idéer som olika personer har filosoferat fram genom historien med som regel mycket begränsad återkoppling från verkligheten.

När det gäller teorier om jordens klimat så måste man ha klart för sig att det handlar om ett mycket komplext system. Det finns väldigt många olika faktorer som har betydelse för klimatet och som inte kan försummas. Vi har sannolikt inte funnit alla ännu. Dessutom har systemet många olika former av återkoppling som kan verka både dämpande eller förstärkande. Vi förstår troligen inte alla former av återkoppling ännu.

Ett problem är emellertid att olika forskare ofta arbetar inom ett begränsat område vars betydelse de tenderar att överdriva. Meteorologer och atmosfärforskare tenderar att överdriva atmosfärens betydelse, havsforskare tenderar att överdriva havsstömmarnas betydelse och solforskare överdriver solens betydelse. Det finns säkert ännu fler exempel. När det gäller de olika rapporterna om klimatförändringarna så är det nog atmosfärforskare som har varit mest tongivande, vilket kan ge en viss biasering.

Även om dagens modeller för jordens klimatsystem ännu är ofullständiga så är de nog ändå inte så dåliga. Men visst händer det ofta att man har missat en viktig faktor i beräkningarna. Modellerna förfinas ju hela tiden då förståelsen för olika mekanismer förbättras efterhand. Seriös kritik av modellerna bidrar också till att framtida beräkningar kan göras ännu bättre. Det är ju inte så att man står och stampar på samma ställe, utan det görs ju hela tiden nya och alltmer förfinade beräkningar. Dessutom får forskarna tillgång till alltmer datorkraft med tiden, vilket gör det enklare att ta hänsyn till fler faktorer och att öka upplösningen i beräkningarna.

En faktor som kanske har underskattats hittills är den begränsade tillgången av olja och gas på jorden som nog så småningom kommer att bromsa utsläppen. Å andra sidan finns det stora kolfyndigheter kvar som vissa länder utan att hejda sig nog kommer att exploatera.

Det finns alltså en återkoppling från verkligheten inom klimatforskningen som gör att beräkningarna blir alltmer tillförlitliga efterhand, till skillnad från religionerna. Sedan finns det säkert många personer med bestämda åsikter, både anhängare av och motståndare till teorierna om klimatpåverkan, som egentligen inte är särskilt insatta i teorierna och som i praktiken inte är särskilt seriösa.

Inlägg i den här diskussionstråden: