Palmer och andra exotiska växter för Skandinavien

In English [ In English ]


Om du har kommentarer eller förslag, e-maila mig:

Du är besökare nr:
Antal besök.
sedan 27/12 1999

Uppdaterad 22/01 2012

Copyright © 1998–2012 Leif Klingström

Palmer och andra exotiska växter för Skandinavien

Trachycarpus fortunei i Köpenhamn, mars 2006.

Prydnadsväxter som har framtiden för sig

Det finns betydligt fler intressanta exotiska prydnadsväxter som kan klara sig på friland i Skandinavien än vad folk i allmänhet inser. Många exotiska växter, som normalt förknippas med varmare länder, kan faktiskt växa utomhus i åtminstone de mildare delarna av Skandinavien. Det går naturligtvis inte med vilka arter som helst och ofta måste man vara beredd att skydda dem under vintrarna. Möjligheterna är särskilt stora i de områden som har relativt milda vintrar, som t.ex. i västra Norge, Sydsveriges kusttrakter och ganska stora delar av Danmark. Även i områden med kallare vintrar finns det en del exotiska växter som kan klara sig, under förutsättning att somrarna är någotsånär varma.

Vintrarna 2009–2010 och 2010–2011 påminde oss brutalt om hur långt norrut vi bor och växter som tidigare tycktes vara pålitligt härdiga frös ihjäl. Klimatet har annars blivit allt mildare i Skandinavien de senaste decennierna, vilket har gjort det möjligt att plantera växter som tidigare inte skulle ha klarat sig. Tyvärr har den här klimatförändringen orsakats eller påskyndats av människans utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Vill man veta vad vilka växter som kommer kunna klara sig i Skandinavien i framtiden så kan man studera vad som redan idag växer på friland i Västeuropa. Man kan faktiskt hitta många växter där som man normalt sett inte skulle vänta sig att finna norr om Alperna. De som bor i de kallare delarna av Skandinavien kan titta på vilka växter som idag klarar sig i de södra och västra delarna av Skandinavien.

Städsegröna trädgårdsväxter behöver inte nödvändigtvis enbart innebära barrväxter. Det är idag fullt möjligt att plantera subtropiska växter såsom vissa palmarter och städsegröna lövträd i de mildaste områdena av Skandinavien. Några arter av kaktus, Yucca och bambu kan förmodligen klara sig i ganska stora delar av Skandinavien. Lyckligtvis är det inte enbart den globala uppvärmningen som gjort det möjligt för exotiska växter att klara sig. En hel del arter har egentligen kunnat klara sig redan tidigare men ingen har fått upp ögonen för dem. Det går naturligtvis inte alltid att plantera exakt samma växter som man ser i södern. I vissa fall kan det finnas särskilt härdiga varianter eller kultivarer av samma arter som kan klara sig här. I andra fall kan det istället vara närbesläktade eller snarlika arter som duger utmärkt som substitut.

Även om palmer och bananplantor kan vara mycket spektakulära så bör de endast vara kryddan i en trädgård. Själva grunden i en trädgård bör fortfarande utgöras av lövträd och barrträd. Lövträden bör gärna om möjligt vara städsegröna såsom Eucalyptus eller städsegröna ekar men även väl valda lövfällande träd bör ha sin givna plats i trädgården.

Förutsättningarna för att upptäcka spännande växter som kan klara sig har ökat tack vare framväxten av internet, vilket har gjort det enklare att hitta information och komma i kontakt med likasinnade runt om i världen. Det handlar ju mycket om att pressa gränserna för vad som är möjligt och då är det särskilt värdefullt att kunna utbyta erfarenheter med andra. Tidigare var man hänvisad till böcker som ofta var försiktiga, konservativa och mycket begränsade i sitt urval av arter. Utländska trädgårdsböcker brukar visserligen ha ett större urval av arter men är ofta mindre tillämpbara för skandinaviska förhållanden.

Eftersom klimatet varierar stort inom Skandinavien gäller det att ha klart för sig hur de lokala klimatförutsättningarna är där man bor. Även om vissa palmarter kan klara sig i de mildaste kusttrakterna behöver de inte alls vara härdiga bara några mil inåt landet därifrån. Man måste visserligen vara beredd att chansa och riskera att förlora växter ibland men det är onödigt att vara direkt dumdristig. Ibland förlorar man också växter som tidigare har klarat sig bra. Detta kan naturligtvis ibland drabba även "vanliga" trädgårdsväxter, som har ansetts vara pålitliga. Liksom i många andra sammanhang är kunskap värdefullt och man har inte mycket nytta av önsketänkande. Det är lätt att drabbas av övermod efter ett par år med milda vintrar. Genom att studera hur låga temperaturer som har förekommit historiskt kan man få en uppfattning om vad man kan förvänta sig framöver. Det kommer förmodligen knappast slås några nya köldrekord men det kommer säkert förekomma en del ganska kalla vintrar även i framtiden. Vet man precis hur det lokala klimatet är, vad växterna klarar och vad deras exakta krav är, så ökar chansen att lyckas betydligt.

Utbudet av exotiska växter hos plantskolorna har ofta varit ganska klent. De har inte vågat sig på att sälja växter som de har trott kan få svårigheter att klara sig i vårt klimat. Ofta har rädslan varit berättigad, men inte alltför sällan har anledningen varit ren okunnighet. Vissa arter som mycket väl skulle klara sig, hittar aldrig till plantskolorna. Det har dock hänt något de senaste åren. Många plantskolor har äntligen vågat börja sälja t.ex. Trachycarpus fortunei (väderkvarnspalm) eller Musa basjoo. Det har dessutom dykt upp nya plantskolor som har specialiserat sig på exotiska växter. Utbudet i Sverige har också ökat sedan Sverige gick med i EU, vilket har bidragit till att en del nya arter har introducerats. Tyvärr kan man ibland även hitta växter som inte har en chans att klara sig längden.

Vill man ha tag på mer udda arter är det lätt att beställa från plantskolor nere på kontinenten. Många specialiserade plantskolor har egna webbsidor med ett stort urval av arter och där man kan beställa och betala direkt. Inom EU behövs det som regel inga särskilda tillstånd för att handla växter över gränserna. I Norge är det lite svårare eftersom landet står utanför EU men ofta går det om man är beredd att betala extra för ett sundhetscertifikat (Phytosanitary Certificate) för växterna.

Är man beredd att själv odla upp plantor från frö så kan man få tag på arter som kanske inte finns tillgängliga på annat sätt. Nackdelen är att plantorna blir små och det kan ibland ta ett tag innan man kan plantera ut dem på friland. Man har dock även fördelen att man kan vänja plantorna vid vårt klimat redan från början, vilket kan stärka deras härdighet senare i livet. Har man gott om frön kan man plantera ut massor av fröplantor på friland och låta klimatet gallra ut de härdigaste. Risken är naturligtvis att man förlorar alla plantorna.

Det skulle behövas plantskolor som kan driva upp exotiska växter på friland i Skandinavien. Det gäller framförallt växter som måste förökas från frö som t.ex. Quercus ilex (stenek). Även beprövade härdiga varianter av växter som kan förökas genom sticklingar eller ympning är intressanta. Plantor som är uppodlade lokalt har ofta bättre chanser att klara sig i Skandinavien jämfört med plantor som är uppodlade i varmare länder. Bland annat kan då mindre härdiga exemplar gallras bort på ett tidigt stadium. En annan vinst är att växterna acklimatiserar sig till Skandinavien redan från början och då lättare kan uppnå sin fulla potentiella härdighet. Exempelvis utvecklar Trachycarpus fortunei en kraftigare stam i ett svalare klimat, vilket troligen ökar överlevnadschanserna under kalla vintrar.

En sak är i alla fall säker – möjligheterna att hitta och odla intressanta trädgårdsväxter är nu större än någonsin tidigare.


Om du har kommentarer eller förslag, e-maila mig: