Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Fatsia japonica-läge
Som svar till: Svar: Fatsia japonica-läge ()

Täcker man sanden med grus så minskar avdunstningen genom att kapillärkraften i sanden bryts, dvs det finns inga kapillärer som kan leda upp fukten till ytan. Många av de som framgångsrikt odlar känsliga vintergröna växter i kallare klimat odlar i rent grus eller blandning av sand och grus. Har man ett gynnsamt klimat utan tjäle går det bra att odla i något fuktig och dåligt dränerande jord. Sedan är det en svår avvägning mellan att plantan ska växa sig stark på sommaren med gynnsamma förhållanden och överleva vintern. För vintergröna växter är skyddet mot skarp sol under vårvintern avgörande. En lätt sandig jord tinar snabbt, får lite eller ingen tjäle och det går att tilläggsvattna på vårvintern för att tina rotsystem och tjäle.

Inlägg i den här diskussionstråden: