Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Fatsia japonica
Som svar till: Fatsia japonica ()

Jag har en liten Fatsia ute sedan två år. Vintern 200/06 var den helt täckt med snö och fick inga skador p.g.a kylan men en del blad verkade ruttna, kanske be-
roende av hög fuktighet då det inte var någon tjäle. Denna vinter med ca -11 grader som lägst fick den i stort sett inga skador.

Inlägg i den här diskussionstråden: