Exotiska växter i Skandinavien

Korsningar inom lagerfamiljen

Släktskapen inom lagerfamiljen (Lauraceae) är en stor röra, men börjar nu långsamt redas ut tack vare att det går att studera arvsmassan. Som jag tidigare har nämnt har kamferträdet, Camphora officinarum (syn. Cinnamomum camphora) och ett tjugotal andra arter brutits ut från släktet Cinnamomum, då de har visat sig vara närmare släkt med det härdiga lövfällande släktet Sassafras än med resten av släktet Cinnamomum. Då ligger det nära till hands att ställa sig frågan om det går att korsa Camphora officinarum, eller någon annan art inom släktet Camphora, med Sassafras albidum. Syftet skulle främst vara att få fram ett härdigare städsegrönt kamferliknande träd, men även om man kunde få fram ett städsegrönt träd med Sassafras-liknande blad. Går det kanske rentav att korsa Sassafras med arter ur släktet Cinnamomum, även om de är mer avlägset släkt med varandra? Sassafras och Camphora är i sin tur närmare släkt med släktet Ocotea än med Cinnamomum. Innästlat i släktet Ocotea finns arten Umbellularia californica, som är relativt härdig och borde kunna växa på friland i de mildaste delarna av Skandinavien. Skulle man kunna korsa Sassafras albidum med Umbellularia californica?

Den enda existerande korsningen mellan olika släkten i lagerfamiljen som jag känner till är mellan Umbellularia californica och vanlig lager, Laurus nobilis. Intressant nog är vanlig lager ganska avlägset släkt med Umbellularia, men det har uppenbarligen ändå gått att korsa dem. Vanlig lager borde vara exakt lika nära släkt med Sassafras som med Umbellularia.

En grundförutsättning för att man ska kunna korsa två olika arter är att man tillgång till blommande exemplar av bägge arterna. De bör helst blomma ungefär samtidigt, såvida det inte går att lagra pollen en längre tid. Både Sassafras albidum och Laurus nobilis växer i de mildare delarna av Skandinavien. Laurus nobilis kan bevisligen blomma och producera bär i Danmark. Hur det är med Sassafras albidum, vet jag inte, men jag skulle gissa att det är samma sak med den arten. Om det finns något blommande exemplar av Umbellularia californica någonstans i Skandinavien, så vore det ännu bättre.

Inlägg i den här diskussionstråden: