Exotiska växter i Skandinavien

Quercus ilex *LINK* *PIC*
Som svar till: Iturraran Botanical Garden *LINK* ()

Detta var det enda exemplar av Quercus ilex (stenek) som jag kunde hitta i Iturraran. Jag har själv flera exemplar som är större. Det är lite förvånande med tanke på att det är en inhemsk art i Baskien.

Det tycks inte växa några vilda Q. ilex i trakterna runt Iturraran och Zarautz. Norra Baskien tycks domineras av lövfällande skog med vissa inslag av tallskog. Jag tror att jag skymtade ett fåtal Q. ilex på vägen mellan Bilbaos flygplats och Zarautz, men det är svårt att säga säkert när man snabbt åker förbi. På de flesta kartor av utbredningsområdena för Q. ilex och Q. rotundifolia så tycks båda arterna växa i Baskien. Mer detaljerade kartor visar att Q. ilex växer främst vid kusten i nordvästra Baskien, bland annat runt Bilbao, medan Q. rotundifolia växer inåt landet i södra Baskien. I franska delen av Baskien tycks inte någon av arterna växa vilt.

Det är märkligt att Q. ilex inte är vanligare i Baskien eftersom den borde trivas utmärkt i det klimatet. Kanske är den inte tillräckligt konkurrenskraftig jämfört med mer snabbväxande lövfällande träd, som skuggar ut den.

Inlägg i den här diskussionstråden: