Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Ekollon från stenek 2020 *LINK*

Det är egentligen inte så självklart att Quercus ilex och Q. robur ska kunna korsa sig. Det är inte bara att de har olika blomningstid. Enligt den senaste indelningen av eksläktet tillhör de även olika undersläkten (Cerrris resp. Quercus). Ändå händer det att de korsar sig spontant i naturen (se tidigare inlägg: Quercus × turneri), även om det är sällsynt. Det borde vara lika svårt eller lätt att korsa Q. ilex med andra vitekar.

Jag var tvungen att kolla upp vad Q. × bimundorum är. Det är uppenbarligen en korsning mellan Q. alba och Q. robur. På samma sätt var jag även tvungen att kolla upp vad Q. × warei är. Det är istället en korsning mellan Q. bicolor och Q. robur. Jag förstår inte varför just de korsningarna skulle vara särskilt intressanta att korsa med Q. ilex. Däremot hade det varit spännande att korsa Q. alba med Q. ilex. Q. alba har ju väldigt djupt delade bladlober. Om man hade kunnat åstadkomma en mer eller mindre städsegrön korsning liknade Quercus × turneri fast med mer djupt delade bladlober, så hade det varit mycket intressant.

Inlägg i den här diskussionstråden: