Exotiska växter i Skandinavien

Ekar i Dallas *PIC*

Jag har några gånger det senaste året haft tillfälle att besöka Dallas, Texas i mitt arbete. Jag har vid flera av dessa resor egentligen haft mycket lite tid över till att studera växter eller se mig om i trakten. Jag har dock ändå försökt ha ögonen öppna och kameran inom räckhåll.

Dallas har ett relativt torrt prärieklimat med heta somrar och milda vintrar. Det förekommer kortare köldknäppar på vintern då det även kan vara dagsfrost, vilket begränsar vilka växter som kan klara sig där. Snö är dock ovanligt eftersom vintern är den torraste årstiden. I praktiken är det främst torkan som begränsar växtligheten. Dallas bildar tillsammans med grannstaden Fort Worth en relativt tättbefolkad storstadsregion och vintrarna där är gynnsammare än på den omgivande landsbygden.

Det trädslag som man i särklass oftast ser är Quercus fusiformis (Texas Live Oak, Escarpment Live Oak) som har djupa rötter som gör att den kan ta upp vatten även vid torka. Den är en nära släkting till Quercus virginiana (Southern Live Oak), som man också kan hitta i Dallas, men är härdigare och har inte ett lika utbrett växtsätt. Dessa arter är bägge städsegröna, eller nästintill städsegröna. Till skillnad från äkta städsegröna ekar som Q. ilex, som ju behåller bladen i flera år, fäller dessa bladen redan efter ett år, typiskt omkring lövsprickningen på våren. En del exemplar kan vara mer eller mindre kala under en kort period.

Andra vanliga träd och buskar är Ulmus crassifolia (Cedar Elm), Lagerstroemia indica (Crape Myrtle), Magnolia grandiflora och konstigt nog även Taxodium distichum (sumpcypress), trots att det är så torrt.

Det finns även ett antal palmarter som kan klara sig i Dallastrakten. Den vanligaste arten verkar vara Trachycarpus fortunei tätt följd av Washingtonia filifera. Ibland ser man även Washingtonia robusta, men de är känsligare och bladen fryser ofta bort under vintern. Jag har även sett Chamaerops humilis, Sabal palmetto och Sabal minor. Sabal minor är för övrigt inhemsk i trakten men används sällan i planteringar.

Varken Quercus fusiformis eller Q. virginiana är härdiga i Skandinavien. De kräver alltför hög sommarvärme för att uppnå full vinterhärdighet. Q. fusiformis är annars känd för att vara mycket härdig, men det krävs alltså varmare somrar än vad vi har i Skandinavien.

Här följer lite bilder på ekar som jag har tagit i Dallastrakten:


Quercus fusiformis, Dallas, 13 feb 2006.


Quercus fusiformis, Dallas, 13 feb 2006. Närbild på bladverket hos trädet på förra bilden. Notera att bladen börjar bli lite brända i februari.


Quercus fusiformis, Dallas, 13 feb 2006.


Quercus fusiformis, Dallas, 13 feb 2006. Närbild på bladverket hos trädet på förra bilden.


Quercus fusiformis, Dallas, 17 feb 2006.


Quercus fusiformis, Dallas, 17 feb 2006. Närbild på bladverket hos trädet på förra bilden.


Quercus fusiformis (eller möjligen Q. virginiana eller en hybrid), Dallas, 17 feb 2006.


Quercus fusiformis (eller möjligen Q. virginiana eller en hybrid), Dallas, 17 feb 2006. Närbild på bladverket hos trädet på förra bilden. Notera att vissa blad är gula och att den redan har tappat en del blad.


Flera stycken Quercus fusiformis (eller möjligen Q. virginiana eller hybrider) vid Dealy Plaza i Centrala Dallas, 21 juni 2005. Byggnaden bakom är det berömda skolbokslagret varifrån Lee Harvey Oswald avfyrade sina skott mot John F. Kennedy den 22 november 1963. Oswald satt i fönstret längst till höger på den näst översta våningen.


En bild över Dealy Plaza tagen ifrån Reunion Tower, 21 juni 2005. Bilden är tagen på kvällen och ljusförhållandena var inte så bra. Somliga hävdar att Oswald inte kunde ha haft fri sikt mot bilkortegen ifrån sitt fönster när skotten avlossades eftersom ekarna framför byggnaden skymde sikten. Quercus fusiformis är ju fortfarande fullt grön i slutet av november. Bilkortegen färdades bort från byggnaden (åt vänster) på Elm Street mot bron som gatan svänger in under tillsammans med två andra gator.


Quercus virginiana, botaniska trädgården i Fort Worth, 3 dec 2005.


Quercus virginiana, botaniska trädgården i Fort Worth, 3 dec 2005.


Flera stycken Quercus virginiana, botaniska trädgården i Fort Worth, 3 dec 2005.


Quercus virginiana, botaniska trädgården i Fort Worth, 3 dec 2005.


Ett ungt exemplar av Quercus rhysophylla, botaniska trädgården i Fort Worth, 3 dec 2005. Den här städsegröna ekarten från Mexico rapporteras vara härdig i bl.a. Tyskland. Den kan möjligen vara härdig även i delar av Skandinavien.


Quercus rhysophylla, botaniska trädgården i Fort Worth, 3 dec 2005. Närbild på bladverket hos trädet på förra bilden.

Inlägg i den här diskussionstråden: