Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Ekar i Dallas
Som svar till: Svar: Ekar i Dallas ()

Intressant att Quercus ilex har klarat sig bra för dig. Är det en planta som du har fått av mig?
Hur kallt har det varit hos dig?

Även om det skulle gå att få ekar som Q. fusiformis eller Q. virginiana att klara sig med hjälp av ympning så är det tveksamt om det är värt besväret. Personligen tycker jag att Q. ilex är överlägsen i de flesta avseenden; den blir ett stort träd, den är helt städsegrön och den är härdigare. Möjligen skulle Q. virginiana kunna vara intressant på grund av det utbredda växtsättet.

Än så länge har jag bara lyckats ympa Q. x turneri på Q. robur. Det skulle dock vara intressant att ympa Q. ilex på Q. robur. Från början var jag mest intresserad av det för att öka härdigheten. Nu verkar ju inte det vara något problem så idag ser jag det snarare som en tänkbar förökningsmetod av särskilt intressanta varianter.

Inlägg i den här diskussionstråden: