Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Klimaendringer - men varför?

Stora och snabba klimatförändringar har förekommit förr under jordens historia, även under den tid som människan har funnits. Klimatet har växlat fram och tillbaka särskilt kraftigt under de senaste årmiljonerna, vilket ofta har lett till att många djur- och växtarter har dött ut. Tidigare under jordens historia har klimatet ofta varit betydligt varmare än idag och det har tidvis varit tropiskt eller subtropiskt klimat även på höga breddgrader. Jag har för mig att jag har läst någonstans att det växte palmer ur släktet Sabal i Sverige så sent som för 15 miljoner år sedan (om man bortser från nutida experiment på senare år). Stora klimatförändringar skulle inträffa ändå i framtiden även utan människans inblandning.

Även om stora klimatförändingar har inträffat och kommer att inträffa utan människans hjälp så utesluter det inte att de klimatförändringar vi upplever nu har påskyndats av människan. Argumenten för människans påverkan på klimatet är trots allt avsevärt mycket mer övertygande än t.ex. argumenten för den påstådda kopplingen mellan Saddam Hussein och Al-Qaida (kanske en lite dålig jämförelse eftersom absolut ingen person med sunt förnuft någonsin trodde på det ändå). Argumenten emot verkar ofta bottna i en ovilja mot att vi i de rika länderna skulle tvingas förändra vår livstil.

Situationen på jorden idag är avsevärt annorlunda än t.ex. under istiderna. De naturliga reträttvägarna för många djur- och växtarter är nu avskurna av människan. Skulle en stor klimatföränding inträffa nu så riskerar det leda till en mer omfattande massdöd av arter än som har inträffat under tidigare klimatförändringar. Troligen skulle det även leda till massdöd av människor i vissa utsatta fattiga länder. Människan är dock ingen hotad art till skillnad från många andra. Vi har inte råd med en stor klimatföränding idag. Vi måste helt enkelt förhindra att det inträffar. Frågan är om vi kanske rentav borde försöka förhindra även naturliga klimatförändringar i framtiden...

Inlägg i den här diskussionstråden: