Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Berätta mer om Hedentorps plantskola i Ängelholm

Jag blev lite förvånad när jag läste om bambuodlingen hos Hedentorps eftersom jag aldrig sett den trots att jag har varit där många gånger. Idag letade jag lite längre bort och hittade den.

Det växer flera olika arter av bambu där men tyvärr är de inte märkta med artnamn. Många av de största är uppenbarligen Phyllostachys nigra 'Boryana' eftersom de har de karakteristiska fläckarna på stammarna. Andra storvuxna stammar är helt gröna men även de kan kanske vara P. nigra 'Boryana' eftersom fläckarna uppträder först efter något år.

Även om bambun som växer där är stor så har jag sett större på andra håll. Exempelvis är en grönstammig bambu (Phyllostachys aureosulcata?) intill en av huvudbyggnaderna hos plantskolan nog lite större. För övrigt växer fina exemplar av P. aureosulcata 'Spectabilis' intill samma byggnad plus en P. vivax 'Aureocaulis' som lyckas överleva även om den ibland fryser ner.

Jag trodde att Hedentorps plantskola köpte in all sin bambu från annat håll men uppenbarligen driver de själva upp en del.

Inlägg i den här diskussionstråden: