Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Köldskador efter kylan

Intressant, jag kände inte till den varianten. Ja, det är varken en Trachycarpus "Nainital" eller en T. takil, även om den i vissa avseenden påminner lite om T. takil. Möjligen är det en lokal variant av T. takil.

Det är inte bara artens eller variantens grundhärdighet som avgör hur väl en palm klarar vintern. Etablerade palmer är alltid härdigare. Förra året planterade jag om en T. wagnerianus som redan hade vuxit flera år på friland. När grävde upp den så märkte jag att den hade ett betydligt större rotsystem än jag hade väntat mig. Tyvärr var jag lite vårdslös när jag grävde upp den och jag ryckte av många rötter. Den visade inga tecken på att vantrivas efter flytten, och jag trodde att den trots allt hade klarat flytten väl. Nu efter vintern så inser jag att det uppenbarligen gick ut över vinterhärdigheten. Den fick betydligt mer omfattande vinterskador än jag hade väntat mig. Jag hade skyddat den väl med dubbla fleecehuvor och hade täckt marken runt palmen. En annan större och väl etablerad T. wagnerianus med liknande skydd är i stort sett oskadd.

Etablerade palmers högre härdighet beror inte bara på rotsystemets storlek. Palmer saknar riktigt smala rottrådar, vilket indikerar att palmer är beroende av mykorrhizasvampar. Palmer som har utvecklat ett gott samarbete med lämpliga svampar klarar sannolikt vintrarna bättre.

Inlägg i den här diskussionstråden: