Exotiska växter i Skandinavien

Exotiska växter som har självsått sig *LINK*

Genom åren har jag lagt märke till vilka främmande växter som har självsått sig vid mitt föräldrahem i Ängelholm.

Jag kan minnas att jag har hittat självsådda fröplantor av följande främmande arter:
Fargesia murielae
Juglans regia
Lonicera henryi
Mahonia aquifolium
Prunus laurocerasus
Prunus lusitanica
Quercus ilex

Utöver ovanstående arter har jag även hittat fröplantor av följande inhemska prydnadsväxter:
Hedera helix
Ilex aquifolium
Taxus baccata

Man kan diskutera om Ilex aquifolium ska räknas som främmande eller inhemsk i Sverige. Den är inhemsk i både Danmark och Norge men växte fram till 1830-talet även vilt på ön Tjörn vid svenska västkusten då den utrotades. Ett enstaka exemplar överlevde dock utrotningen, se Järneken på Tjörn.

Även följande arter borde ha potential att kunna självså sig:
Aesculus hippocastanum
Castanea sativa

I milda delar av Danmark borde möjligen även Trachycarpus fortunei och Laurus nobilis kunna självså sig.

Vilka av ovanstående arter har potential att bli invasiva? Tja, den art som jag själv tycker är besvärligast är Hedera helix, men eftersom den är inhemsk kan den knappast räknas. Mahonia aquifolium, Prunus laurocerasus och Prunus lusitanica har nog potential att kunna sprida sig till naturen eftersom fåglar sprider fröna/kärnorna. Huruvida de verkligen kommer att bli något problem, är en annan sak. Såvitt jag vet, finns de inte med på EU:s lista över invasiva arter.

Jag har inte räknat med arter som bara sprider sig vegetativt. Många bambuarter sprider sig aggressivt, men blommar sällan och tycks ofta vara självsterila. Fargesia murielae frösådde visserligen sig, men sprider sig däremot inte vegetativt. Lonicera henryi sprider sig också kraftigt vegetativt, men är förvånansvärt dålig på att självså sig, trots att den producerar många bär. Jag har bara hittat en självsådd planta.

Inlägg i den här diskussionstråden: