Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Fargesia "Well born bamboo Africa"

Jag vet inte vad en kinesisk art som Fargesia murielae har att göra med Afrika. Det verkar bara vara en annorlunda marknadsföring. Det hade varit mer begripligt om det hade handlat om en afrikansk art som Thamnocalamus tessellatus, som ju också är nära släkt med Fargesia. Det är i varje fall en tålig och väl beprövad art i Europa vid det här laget. Frågan är vad de har för ursprung. Är de alla frösådda sorter som uppstod efter blomningen i mitten av 90-talet? I så fall är den genetiska variation ganska liten mellan de olika varianterna. Har möjligen nya varianter av F. murielae introducerats från Kina på senare år?

Inlägg i den här diskussionstråden: