Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Nu börjar det likna något.

Jag har tidigare mätt upp tjockleken på den högsta stammen till kanske 5,4 cm, men jag kan göra en mer noggrann mätning i kommande weekend. Jag har inte försökt att uppskatta hur stor yta som bambun tar upp. Det är lite svårt att bedöma, eftersom bambun inte växer samlat, utan har skickat iväg skott i olika riktningar så att stammarna ofta växer på rad åt olika håll. Däremellan kan det vara fritt från bambu. I vissa fall har jag stoppat spridningen genom att hugga av rotskotten.

Inlägg i den här diskussionstråden: