Exotiska växter i Skandinavien

Svar: 15-årsjubileum - lokalklimatfunderingar

Jag har inga data för Munka Ljungby så jag vet inte exakt hur kallt det kan bli där. Det är annars mycket rimligt att anta att Skälderviken har ett gynnsammare klimat för de flesta exotiska växter.

Avståndet från kusten har nog en del betydelse. När flygflottiljen F10 fortfarande fanns kvar kunde jag jämföra de temperaturer som de mätte upp där med vad jag själv mätte upp. Temperaturen vid F10 blev ofta ett par grader lägre under kalla vinternätter trots att F10 bara ligger en eller ett par kilometer inåt land från Skälderviken.

Inlägg i den här diskussionstråden: