Exotiska växter i Skandinavien

Kan ev. bli rätt skönt fram till juli... *LINK*

... om man ska tro danskarna. Säger förvisso inget om nederbörd, men värme är ju trevligt.