Exotiska växter i Skandinavien

Palmträff i Köpenhamn i sommar

Det har visat sig finnas intresse för en palmträff i Köpenhamn (med omnejd) i sommar. Botanisk Have i Köpenhamn är alltid värd ett besök och deras stora Trachycarpus är särskilt intressant. Trädgården har ju desutom utökats med fler exotiska växter de senaste åren. Även Landbohøjskolens Have i Frederiksberg brukar vara intressant att besöka även om det inte växer några palmer just där.


  1. Vilka är intresserade? En del av oss bor ju så nära att vi kan besöka Köpenhamn ofta. Det är kanske främst intressant för svenskar lite längre norrifrån som inte har möjlighet att besöka Köpenhamn så ofta. Det ska dock helst inte bara vara en träff för svenskar utan det vore givetvis trevligt om också lokala danska exotodlare kunde delta.
  2. Vilka andra trädgårdar är värda att besöka? Finns det några privata trädgårdar med intressanta växter i Köpenhamnstrakten? Finns det kanske några intressanta trädgårdar även i Malmötrakten? Hur långt ifrån Köpenhamn kan det vara intressant att åka? Ligger Tobias nyanlagda "botaniske have" i Strøby Egede söder om Køge för långt bort?
  3. Finns det några plantskolor som är värda att besöka i Köpenhamnstrakten?