Exotiska växter i Skandinavien

Nya skott på Quercus aquifolioides *PIC*

Nu i helgen upptäckte jag att min Quercus aquifolioides hade börjat skjuta nya skott. Det är verkligen i senaste laget eftersom det inte är säkert att skotten hinner avmogna inför vintern. Det är dock inte ovanligt att stenek (Q. ilex) skjuter nya skott i september och de brukar ändå hinna avmogna i tid. Jag har i varje fall aldrig varit med om att ett sent skott på en stenek sedan har frustit bort under vintern. Däremot är det inte alltid säkert att bladen på skotten kommer att klara vintern.

Jag har varit lite besviken på min Q. aquifolioides då jag tycker att den har vuxit lite dåligt. Hittills har den bara producerat en omgång med nya skott varje år. Det här är första gången som det kommer en andra omgång. Jag hade dock helst sett att skotten hade kommit en månad tidigare.