Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Quercus × turneri
Som svar till: Svar: Quercus × turneri ()

Jag tror inte att Quercus robur och Q. ilex har särskilt lätt att korsa sig. Problemet är att Quercus robur och Q. ilex har olika blomningstid. När Q. ilex blommar så har Q. robur redan blommat över. Jag har sått många ekollon av Q. ilex genom åren och inte en enda fröplanta har varit en hybrid. Uppenbarligen lyckas ibland arterna att korsa sig ändå. Blomningstiden kan ju vara olika förskjuten hos olika exemplar och med lite tur kan den kanske ändå överlappa mellan arterna. Möjligen ökar chansen i bergstrakter där olika klimatzoner kan ligga nära varandra. Om man ska försöka pollinera själv är chansen störst att pollinera Q. ilex med Q. robur. Man får då plocka hanblommor av Q. robur och spara dem några veckor för att sedan pollinera Q. ilex. Jag vet inte hur länge man kan spara hanblommor eller pollen, men hos Q. ilex verkar det åtminstone fungera i ett par veckor.

Inlägg i den här diskussionstråden: