Exotiska växter i Skandinavien

Artikel om ekarnas evolution

I det senaste numret (Augusti 2020) av Scientific American finns en artikel om eksläktets (Quercus) evolution. Den är baserad på de senaste rönen om släktskapen inom eksläktet, där det delas upp i två undersläkten Quercus och Cerris. Det tidigare undersläktet Cyclobalanopsis är nu inkluderat i Cerris. Tyvärr är artikeln fokuserad främst på de amerikanska ekarna. De flesta städsegröna arter som är intressanta att odla här kommer ju från Europa och Asien. Det är dock inte helt ointressant ändå för vår del eftersom våra inhemska arter, Quercus robur och Q. petraea, faktiskt tillhör de "amerikanska" ekarna.

Inlägg i den här diskussionstråden: