Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Fikon
Som svar till: Fikon ()

Tänker du plantera fikon på friland? Fikonplantor blir knappt träd ens här i Skåne. I Köpenhamn kan de däremot uppnå trädstorlek under gynnsamma förhållanden. Hur stora de blir begränsas av hur många år de kan växa utan att frysa ner. Förr eller senare kommer det en kall vinter då de fryser ner, även om sådana vintrar har blivit allt mer sällsynta på senare år. De brukar överleva även om de fryser ner, men de börjar då om från marknivå och utvecklas då vanligen till flerstammiga buskar. I Gävle lär de frysa ner ofta. Jag måste erkänna att jag har dålig koll på vilka sorter som är lämpliga med avseende på härdighet. Det är dock inte bara härdighet som är avgörande för vilken sort man väljer. Man vill även att de ska kunna producera frukt utan att bli pollinerade.

Vanlig buxbom (Buxus sempervirens) blir i bästa fall stora buskar och uppnår sällan trädstorlek. Det går säkert att stamma upp buxbom så att de blir mer trädlika, men det är inte deras normala växtsätt. Det finns många andra arter inom släktet Buxus och vissa blir säkert träd, men troligen är de också mindre härdiga.

Inlägg i den här diskussionstråden: