Exotiska växter i Skandinavien

Det blir inte många ekollon i år på min stenek *PIC*

Jag kommer inte att kunna erbjuda ekollon från min största stenek (Quercus ilex) i år. Dels var det betydligt färre honblommor i år, och dels pollinerade jag aldrig heller. Jag trodde faktiskt att den hade lyckats pollinera sig själv, men nu har de flesta honblommorna fallit av. Jag har hittills bara hittat två ekollon. Det är stor kontrast till förra året då jag plockade flera kilo ekollon och det fortfarande satt kvar massor av ekollon på trädet. Trädet förtjänar faktiskt en paus i år.