Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Hål i barken på Turners ek

I artikeln nämns att vattenskott (vanris) ofta växer i liknande mönster och att det skulle kunna vara ett resultat av hackspettens skador. Min Turners ek har mycket riktigt gott om vattenskott på stammen. Jag tror dock att vattenskotten kommer först och att hackspetten hackar ut dem av någon anledning. Vad hackspetten skulle kunna vinna på det förstår jag dock inte.

Inlägg i den här diskussionstråden: