Exotiska växter i Skandinavien

Acradenia frankliniae *PIC*

Acradenia frankliniae i blomst for anden gang i år