Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Ekollon från stenek 2017

Tack för ekollonen. Året har inte varit så dåligt i alla fall! Ska fortsätta utröna den nuvarande klimatförändringens (förbättringen) inverkan på växtlivet här i Mittsverige. Det varma trettiotalet o odlingsförhoppningarna då på kemparnas Arboretum Drafle får tjäna som en inspiration nu. Dom tycks inte ha lyckats med stenek!

Inlägg i den här diskussionstråden: