Exotiska växter i Skandinavien

Svar: Vintergröna exoter i NV Skåne?

Mina erfarenheter eller åsikter är:

Arbutus unedo: Jag har ingen egen erfarenhet men den kan kanske vara härdig i NV Skåne. Däremot blir den nog inte tillräckligt stor här för att fungera som insynsskydd.
Eucalyptus debeuzevillei och gunnii: Min erfarenhet är att ingen Eucalyptus nog är tillräckligt härdig för att vara pålitlig på längre sikt hos oss.
Genista aetnensis: Jag har ingen egen erfarenhet av den. Jag tvivlar på att den fungerar som insynsskydd.
Laurus nobilis: Jag har inte sett den växa på friland i Sverige. Även om den skulle vara härdig så blir den nog inte tillräckligt stor hos oss för att fungera som insynsskydd. I ett mildare klimat vore den däremot nog mycket lämplig.
Ligustrum lucidum och Phillyrea latifolia: Jag är inte säker på om de klarar sig hos oss. Jag har inte sett dem på friland i Sverige.
Quercus ilex: Jag har själv mycket positiv erfarenhet av arten så här långt. Den kan nog även fungera bra som insynsskydd. Däremot känner jag inte till några gamla exemplar i Sverige. Härdigheten kan också variera lite från exemplar till exemplar.
Quercus suber: Jag har själv ett litet exemplar på friland men härdigheten är marginell. Även om den skulle klara sig på sikt så tror jag inte att den duger som insynsskydd.
Yucca gloriosa: Jag har själv ett exemplar som har vuxit på friland de senaste 10 åren men den växer långsamt. Det är en trevlig växt men den duger definitivt inte som insynsskydd.

En annan växt från Egnérs sortiment som inte nämndes var Prunus lusitanica. Dess härdighet är nog bättre än för alla växterna ovan och den skulle nog fungera bra som insynsskydd. Den kan nog även tuktas och möjligen även användas som häckväxt.

Inlägg i den här diskussionstråden: