Exotiska växter i Skandinavien

Försommarbilder från Botanisk Have *PIC*

Jag besökte Botanisk Have i Köpenhamn lördagen den 17/6. Här är lite aktuella bilder därifrån.

Den stora palmen har liksom de flesta mindre palmerna klarat vintern utmärkt trots det kalla vädret i mars:

Den stora palmen blommade för fullt. Den brukar bara producera honblommor.

Någon har bundit fast en vattenflaska med en blomställning från en annan palm. Jag kunde inte avgöra om det verkligen var hanblommor på den blomställningen. Förhoppningsvis får vi se frön på den stora palmen för första gången i höst.

En palm märkt Trachycarpus takil på ett annat ställe i trädgården blommade också. Det har ifrågasatts ifall de palmer som på senare år har sålts under namnet T. takil verkligen tillhör samma art som den italienske botanikern Odoardo Beccari ursprungligen beskrev. Det är fullt möjligt att denna palm i själva verket är en vanlig T. fortunei.

Här är en Chamaerops humilis på ett annat ställe i trädgården:

I närheten växer det en Eucalyptus gunnii sedan några år tillbaka:

Förra året anlades det en plantering med växter från Tasmanien, varav ett antal Eucalyptus. En och annan växt har nog försvunnit men de flesta Eucalyptusplantorna verkar ha klarat sig. Eftersom Köpenhamn har ett mycket gynnsamt klimat kommer nog de flesta uppnå trädstorlek om de får vara ifred. Skulle det komma en riktig vargavinter så är de naturligtvis inte säkra ens här.

Fler Eucalyptus:

En E. dalrympleana:

En E. perriniana:

Slutligen några Opuntior med nya skott:

Inlägg i den här diskussionstråden: