Exotiska växter i Skandinavien

Fröupproret på Facebook - Läs - Skriv på du också !! *LINK*

Text från Fröupproret på Facebook:
I EU ligger just nu ett förslag till en lag som kan göra det olagligt att sälja många fröer och plantor.
Går förslaget igenom kommer vi få en kraftigt begränsad tillgång till fröer, särskilt sorter för småskalig odling, hobbyodling, ekologisk odling och odling i kallt klimat. Vi skulle också få ett mycket smalare utbud av växter på plantskolorna.

Följden blir att den biologiska mångfalden utarmas, små sorter försvinner, många små aktörer på marknaden blir olönsamma och måste upphöra med sin verksamhet. Vi skulle förlora kompetens inom växtförädling och försäljning. Bönder kan få problem med att bevara och använda eget utsäde.

Lagförslaget går ut på att alla sorters växtmaterial ska registreras för att få säljas.

Det gäller både nyttoväxter och prydnadsväxter. Registreringen innebär orimliga kostnader för fröföretag och plantskolor.
Mycket växtmaterial skulle bli oregistrerat och olagligt att sälja.

Under arbetet med lagen har det föreslagits undantag för så kallade amatörsorter, fröbanker och små verksamheter med få anställda.
Efter den senaste uppdateringen av lagförslaget har undantagen tagits bort eller begränsats starkt. Detta är mycket oroande.

Vi [Fröupproret] kräver därför:

• att all registrering av växtförökningsmaterial, fröer och plantor ska vara frivillig.
• att all försäljning av växrförökningsmaterial ska vara fri, om inte särskilda upphovsrätter finns.

Om registreringskravet ändå genomförs kräver vi :

• att prydnadsväxter (ornamentals) inte ska omfattas av lagen.
• att privatpersoner fritt ska få skänka och sälja fröer, lökar och plantor som de har odlat själva.
• att småföretag, bevarandeorganisationer, genbanker och ideella föreningar undantas från kravet att bara sälja registrerade sorter.

Skriv på detta riskerar att döda vår hobby!
MVH Thomas på www.crossgardens.se

Inlägg i den här diskussionstråden: