Exotiska växter i Skandinavien

Mild vinter? *LINK*

Enligt prognosen från brittiska Met Office så är det ökad sannolikhet för att vintern 2006–2007 kommer att bli mildare än normalt över stora delar av Europa:
http://www.meto.gov.uk/weather/seasonal/winter2006_7/europe.html

Prognosen bygger delvis på en prognos av NAO (North Atlantic Oscillation):
http://www.meto.gov.uk/research/seasonal/regional/nao/index.html
Prognosen antyder att NAO index kommer att vara positivt den kommande vintern, d.v.s. västvindarna kommer vara starkare än normalt. Detta brukar leda till milda vintrar i Skandinavien.

Met Office förutspådde en kallare vinter än normalt för stora delar av Europa inför vintern 2005–2006. Detta visade sig stämma ganska bra för den europeiska kontinenten. Skandinavien klarade sig dock ganska lindrigt undan under december–februari men i mars slog kylan till ordentligt även här.

Det som talar emot att den kommande vintern ska bli mild är det faktum att solen är inne i ett minimum på sin 11-åriga solfläckscykel. Historiskt sett brukar ofta kalla vintrar sammanfalla med låg solfläcksaktivitet. Anledningen är att solvinden då också är svagare än normalt och då får istället kosmisk strålning med laddade partiklar från yttre rymden lättare att nå jordatmosfären med ökad molnbildning och lägre temperaturer som följd.

Inlägg i den här diskussionstråden: